Delhi School-Govt East Bhola Nath Nagar-SBV (Babu Ram) Bhola Nath Nagar, Shahadara 22304026
Delhi School-Govt East Vivek Vihar-SBV Near Ram Mandi, Vivek Vihar 22160252
Delhi School-Govt East Kanti Nagar-SBV Kanti Nagar 22097781
Delhi School-Govt East Surajmal Vihar–SBV A-Block, Surajmal Vihar 22370894
Delhi School-Govt East SBV No.1, Bhola Nath Nagar Bhola Nath Nagar Shahdara Delhi-32 22308974
Delhi School-Govt East Anand Vihar-SKV Railway Station, Anand Vihar 22160771
Delhi School-Govt East Bhola Nath Nagar, No.3-GBSSS Bhola Nath Nagar, Shahadara 22388527
Delhi School-Govt East Vivek Vihar-GBSS C-Block , Vivek Vihar 22168796
Delhi School-Govt East Bhola Nath Nagar, No.1-SKV Bhola Nath Nagar, Shahadara 22306175
Delhi School-Govt East Bhola Nath Nagar, No.2-GGSSS Bhola Nath Nagar, Shahadara 22301463
Delhi School-Govt East Vivek Vihar- SKV C-Block, Vivek Vihar 22163114
Delhi School-Govt East Bhola Nath Nagar, No.3-GGSSS Bhola Nath Nagar, Shahadara 22304702
Delhi School-Govt East Kanti Nagar-GGSSS Kanti Nagar 22098907
Delhi School-Govt East Vivek Vihar,Phase-II-GGSSS Jhilmil Colony 22156557
Delhi School-Govt East Surajmal Vihar-SKV Surajmal Vihar-Delhi 22373927
Delhi School-Govt East Surajmal Vihar-RPVV Surajmal Vihar 22169518
Delhi School-Govt East Jhilmil Colony-SBV Jhilmil Colony – Delhi 22151143
Delhi School-Govt East Kiran Vihar-SKV Kran Vihar 22370615
Delhi School-Govt East Kiran Vihar-SBV Kiran Vihar 22377775
Delhi School-Govt East Rajgarh Colony-SBV Rajgarh Colony 22007120
Delhi School-Govt East Jhilmil Colony-GGSSS Jhilmil Colony 22163206
Delhi School-Govt East Shahdara, Teliwara-G(Co-ed)SS Teliwara 22393033
Delhi School-Govt East West Azad Nagar-G(co-ed)SS West Azad Nagar 22002711
Delhi School-Govt East Vishwas Nagar-SKV Vishwas Nagar 22393035
Delhi School-Govt East Vishwas Nagar-GBSSS Vishwas Nagar 22383035
Delhi School-Govt East Anand Vihar – SBV Anand Vihar, Delhi 22144732
Delhi School-Govt East Mandawali-SBV (Veer Udham Singh) Indrprastha Vistar Samuhik Awas, Mandawali 22476708
Delhi School-Govt East Patparganj-SBV (Genda Lal Dixit) Patpar Ganj 22791533
Delhi School-Govt East Kalyanvas-SBV (Raj Bihari Bose) Kalyanvas 22787227
Delhi School-Govt East Shakarpur, No.2-SBV (Ishwar Chand) Shakarpur 22458870
Delhi School-Govt East West Vinod Nagar-SBV West Vinod Nagar 22726170
Delhi School-Govt East Mayur Vihar, Phase I, Pkt. II-SBV (Prem Chand) Mayur Vihar, Phase I, Pkt. II 22754461
Delhi School-Govt East East Vinod Nagar-SBV (Jai Prakash Narayan) East Vinod Nagar, Delhi-91 22776223
Delhi School-Govt East Kalyanpuri-SBV Kalyan Puri 22774191
Delhi School-Govt East Trilokpuri, Block 20-SBV B-20, Trilokpuri 22711273
Delhi School-Govt East Khichripur-GBSSS Khichripur 22771920
Delhi School-Govt East Dallupura-SBV Dallupura 22619675
Delhi School-Govt East New Kondli-GBSSS B-Block ,New Kondli Delhi – 110096 22611086
Delhi School-Govt East Mayur Vihar, Phase II, Pkt.B-SBV Mayur Vihar-II 22789846
Delhi School-Govt East Mayur Vihar, Phase I, Pkt.IV-SBV Mayur Vihar Phase-I, Pocket-IV 22717911
Delhi School-Govt East Kalyanpuri -GBSSS Kalyan Puri 22789423
Delhi School-Govt East Kalyanpuri-SKV (Mother Teresa) Kalyan Puri 22775686
Delhi School-Govt East Mandawali-SKV Mandawali 22476408
Delhi School-Govt East Trilokpuri, Block 27-SKV Trilokpuri, block -27 22782644
Delhi School-Govt East Trilokpuri, Block 20-SKV (Sharda Sen) Trilokpuri 22711492
Delhi School-Govt East Kondli-SKV (Jeeja Bai) kondli, Near Kalyanpuri 22778735
Delhi School-Govt East Dallupura-SKV Dallupura 22619051
Delhi School-Govt East East Vinod Nagar-SKV (Ravindra Thakur) S.K.V East Vinod Nagar Delhi -91 22771947
Delhi School-Govt East Mayur Vihar, Phase II, Pkt.B-SKV (Annie Besant) Mayur Vihar, Phase II, Pkt. B 22789336
Delhi School-Govt East Patparganj-SKV Patpar Ganj 22750966
Delhi School-Govt East West Vinod Nagar-SKV West Vinod Nagar 22727636
Delhi School-Govt East KalyanVas-SKV Kalyan Vas Delhi-110091 22776430
Delhi School-Govt East Mayur Vihar, Phase I, Pkt.II-SKV (Janaki Devi) Pocket II mayur Vihar Phase I 22750234
Delhi School-Govt East Mayur Vihar, Phase I, Pkt.IV-SKV Mayur Vihar, Phase I, Pkt. IV 22714978
Delhi School-Govt East Khichripur-GGSSS Khichripur 22773427
Delhi School-Govt East Kalyanpuri-GGSSS Kalyanpuri, Delhi 22783311
Delhi School-Govt East Trilokpuri, Block 27-GGSS Trilokpuri,Block-27 22778651
Delhi School-Govt East Trilokpuri, Block 27-SBV Block-27, Trilokpuri 22783007
Delhi School-Govt East West Vinod Nagar, Block E-G(Co-ed)SSS West Vinod Nagar, E Block Delhi-92 22479034
Delhi School-Govt East Joshi Colony-GBSSS Mandawali 22479029
Delhi School-Govt East Mayur Vihar, Phase I, Chilla Gaon-G(Co-ed)SSS Chilla Village,Near Parwana Aptts.,Mayur Vihar, Ph 22717275
Delhi School-Govt East New Ashok Nagar-SKV New Ashok Nagar 22716090
Delhi School-Govt East Gazipur-SKV Gazipur-Delhi-96 22457123
Delhi School-Govt East Vasundhra Enclave-GGSSS Vasundhra Enclave 22627027
Delhi School-Govt East New Kondli-GGSSS New Kondli-Delhi 22612201
Delhi School-Govt East New Ashok Nagar-GBSSS New Ashok Nagar 22715869
Delhi School-Govt East Patparganj, I.P. Extn- Sarvodaya (Co-ed) SS I. P. Extn., Patparganj 22233138
Delhi School-Govt East Mandawali , No.3 – SKV Mandawali, Delhi-92 22479037
Delhi School-Govt East Shakarpur, School Block-GGSSS School Block, Shakarpur 22481895
Delhi School-Govt East Shakarpur, No.1-SBV Shakarpur 22011219
Delhi School-Govt East Shakarpur, No.2-SKV Madhuban Road, Shakarpur 22048347
Delhi School-Govt East Shakarpur, School Block-SBV School Block, Shakar Pur 22481886
Delhi School-Govt East Shakarpur, No.1-SKV Shakarpur 22529397
Delhi School-Govt East Trilokpuri, Block 27-GBSS Block-27, Trilokpuri 22778666
Delhi School-Govt East Kondli-SBV Kondli 22770246
Delhi School-Govt East Mayur Vihar, Phase III GGSS Mayur Vihar, Phase III 22627160
Delhi School-Govt East Mayur Vihar, Phase III, Kondli-Gharauli-GBSS Kondli Gharauli, Mayur vihar, Phase-III 22627832
Delhi School-Govt East Khichripur Village, Govt.(Co-ed)SS Khichripur Village, 22732013
Delhi School-Govt East Preet Vihar, Govt. Co-Ed Senior Secondary School Preet Vihar, Delhi-92 22468149
Delhi School-Govt East Mayur Vihar, Phase III, Kondli Gharauli-GGSS Mayur Vihar, Phase III, Kondli Gharauli 22622381
Delhi School-Govt East Mayur Vihar, Phase III GBSS Mayur Vihar, Phase III 22626467
Delhi School-Govt East Khichari Pur Village ,J.J Colony – SKV Khichari Pur Village ,J.J Colony 22786916
Delhi School-Govt East Vasundhra Enclave-GBSSS Vasundhra Enclave 22611590
Delhi School-Govt East Gazipur-GBSSS Gazipur-Delhi-96 22247174
Delhi School-Govt East Mandawali, No.2 – SBV Mandawali 22476906
Delhi School-Govt East Mandawali, No.2- SKV Mandawali 22477136
Delhi School-Govt East Khichripur Village, J.J.Colony- SBV SBV,J.J.Colony, Khichripur Village, Delhi-110091 22772054
Delhi School-Govt East Laxmi Nagar-SBV Laxmi Nagar 22529732
Delhi School-Govt East Rani Garden-SBV Rani Garden 22046610
Delhi School-Govt East Jheel Khurenja, No.1-SBV Jheel Khurenja 22085158
Delhi School-Govt East Kailash Nagar-SBV Gandhi Nagar 22078298
Delhi School-Govt East Chander Nagar-GBSSS Chander Nagar 22093931
Delhi School-Govt East Geeta Colony, Block 13-GBSSS Block-13, Geeta Colony 22548602
Delhi School-Govt East Gandhi Nagar-SBV Gandhi Nagar 22512034
Delhi School-Govt East Krishna Nagar-SBV Krishana Nagar 22093655
Delhi School-Govt East Geeta Colony, Block 13-SKV B-13, Geeta Colony 22420706
Delhi School-Govt East Chander Nagar-SKV Chander Nagar 22520148
Delhi School-Govt East Shankar Nagar-SKV Shnkar Nagar 22421394
Delhi School-Govt East Gandhi Nagar, No.1-SKV Gandhi Nagar 22512423
Delhi School-Govt East Laxmi Nagar-SKV Laxmi Nagar 22463137
Delhi School-Govt East Rani Garden-GGSSS Block-12, Geeta Colony 22055060
Delhi School-Govt East Kailash Nagar-GGSSS Kailash Nagar 22073252
Delhi School-Govt East Gandhi Nagar, No.2-GGSSS Gandhi Nagar 22416938
Delhi School-Govt East Gandhi Nagar, No.3-GGSSS Gandhi Nagar 22416546
Delhi School-Govt East Krishna Nagar-SKV Krishana Nagar 22093324
Delhi School-Govt East Radhey Shyam Park-SBV Radehy Shyam Park 22468831
Delhi School-Govt East Radhey Shyam Park- SKV Radehy Shyam Park, Parwana Road, Khurenji 22448941
Delhi School-Govt East Geeta Colony, Block 2-G(Co-ed)SS Geeta colony,Block-2(co-ed)SS,Geeta Colony,Delhi-110031 22531437
Delhi School-Govt East Old Seelampur-SKV Old Seelampur 22007646
Delhi School-Govt East Shivpuri-G(Co-ed)SSS shiv puri delhi-51 22056169
Delhi School-Govt East Lalita Park-GGSSS Lalita Park,Delhi-92 22501512
Delhi School-Govt East Gandhi Nagar-RPVV Gandhi Nagar,Delhi-31 22043771
Delhi School-Govt East Lalita Park-GBSSS Lalita Park,Delhi-92 22040151
Delhi School-Govt East Old Seelampur -SBV SBV, Old Seelampur, Delhi-110031 22006330
Delhi School-Public Eastl Delhi ASN SER. SEC. SCHOOL Mayur Vihar, ase-1, Noida Road, Delhi 110091  22255837
Delhi School-Public Eastl Delhi AVB PUBLIC SCHOOL Patparganj,IP Estate,  22244029
Delhi School-Public Eastl Delhi A V B PUBLIC SCHOOL F-277,278,Laxmi Nagar 22415857
Delhi School-Public Eastl Delhi AHLCON PUBLIC SCHOOL Mayur Vihar Phase-I,  22250565
Delhi School-Public Eastl Delhi ANGELS PUBLIC SCHOOL Sahdev Gali, Viswas Nagar, Shahdara, Delhi 110032  22210081
Delhi School-Public Eastl Delhi ARVACHIN BHARTI BHAWAN  SCHOOL C-Block, Vivek Vihar, Delhi 110095  22151630
Delhi School-Public Eastl Delhi A BB MIDDLE SCHOOL Balbir Nagar, 22283506
Delhi School-Public Eastl Delhi ARYAN PUBLIC SCHOOL Dilshad Garden , GTRoad, Shahdara, Delhi 110095  22280004
Delhi School-Public Eastl Delhi BAL BHAWAN PUBLIC SCHOOL F-104-105, Lakshmi Nagar,  22242617
Delhi School-Public Eastl Delhi BAL MANDIR SER. SEC. SCHOOL Gali No18, Kailash Nagar Delhi 110031  22213948
Delhi School-Public Eastl Delhi BHARAT NATIONAL PUBLIC SCHOOL Parwana Road, Brij Puri Ext, Near Khureji, Delhi -92  22212878
Delhi School-Public Eastl Delhi BHARAT NATIONAL SCHOOL RamVihar, Karkardooma, Delhi 110092  22150871
Delhi School-Public Eastl Delhi BHARTI PUBLIC SCHOOL Radhey Sham Park Ext Parvana Road, Delhi 110051  22454960
Delhi School-Public Eastl Delhi BHARATI PUBLIC SCHOOL Swastya Vihar, Vikas Marg, Delhi 110092  22212878
Delhi School-Public Eastl Delhi CANTERBURY PUBLIC SCHOOL B-Block , Yamuna Vihar, Delhi 110053  22264165
Delhi School-Public Eastl Delhi CONTERBURY PUBLIC SCHOOL Vijaya Park, Maujpur, Shahdara, Delhi 22182009
Delhi School-Public Eastl Delhi CROWN PUBLIC SCHOOL Brij Puri , Wazirabad Road, Delhi 110032 22260683
Delhi School-Public Eastl Delhi DAV SCHOOL No1, Gandhi Nagar, Delhi 110031  22212515
Delhi School-Public Eastl Delhi DAV PUBLIC SCHOOL C-1/2 A Yamuna Vihar, 22263685
Delhi School-Public Eastl Delhi DASHMESH PUBLIC SCHOOL C-Block, Vivek Vihar, Delhi 110096  22165402
Delhi School-Public Eastl Delhi DAYA NAND MODEL SCHOOL Subhash Road(Near Post Office), Gandhi Nagar, Delhi  22210073
Delhi School-Public Eastl Delhi DAYA NAND VIDYA MANDIR Gali Guru Harkishan,  22210073
Delhi School-Public Eastl Delhi DELHI CONVENT SCHOOL Ganesh Nagar, Pandav Nagar Complex, Delhi  2210399
Delhi School-Public Eastl Delhi DON BOSCO SCHOOL 7/B-Pocket TC’, Mayur Vihar,  22207900
Delhi School-Public Eastl Delhi DR ZAKIR HUSSAIN MEMORIAL SCHOOL Jafarabad, Delhi
Delhi School-Public Eastl Delhi EAST POINT PUBLIC SCHOOL B-142, Preet Vihar, Delhi 110092  22221734
Delhi School-Public Eastl Delhi EVERGREEN PUBLIC SCHOOL Raj Garh Colony, Delhi
Delhi School-Public Eastl Delhi GEETA BAL BHARATI SER. SEC. SCHOOL Shankar Nagar, Near Rajgarh Colony, Delhi  22212543
Delhi School-Public Eastl Delhi GREEN FIELD PUBLIC SCHOOL Dilshad Garden, Nand Nagari,  Delhi 110095  22284740
Delhi School-Public Eastl Delhi GREEN FIELDS PUBLIC SCHOOL Naveen Shahdara, Delhi 110032  22283813
Delhi School-Public Eastl Delhi GREENWAY MODERN SCHOOL Between Pocket A & D, Dilshad Garden, Delhi  22292678